Nota prawna

Warunki ogólne

 

Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym Collife są publikowane dla celów informacyjnych. Wszelkie dane zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Collive sp. z o.o.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Collive sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, w szczególności za szkody wynikające z: 

  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie
  • operacyjnego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji, korekty oraz błędu

 

Warunki użytkowania serwisu

 

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji zawartych w serwisie możliwe jest wyłącznie z podaniem strony internetowej Collife jako źródła informacji.

 

Zabrania się rozpowszechniania i wykorzystywania danych zawartych w serwisie w celach komercyjnych oraz poprzez wtaczanie ich w serwisy WWW w taki sposób, jakby stanowiły ich integralną część. Zabrania się także bez zgody Collive sp. z o.o. wielokrotnego lub systematycznego pobierania elementów z witryny, elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę. Użyte znaki i symbole w serwisie Collive sp. z o.o. są prawnie chronionymi znakami towarowymi. Wszelkie zmiany ich kształtu i kolorystyki są zabronione.

 

Jednocześnie zezwala się na wykorzystywanie treści zawartych w serwisie www.collife.pl na następujących warunkach:

  • prezentowana będzie całość wykorzystywanej informacji, bez zmian, skrótów i przeróbek
  • wykorzystywana informacja będzie w całości odnośnikiem do serwisu Collife
  • zamieszczona informacja może być wykorzystywana w celach naukowych lub badawczych z zastrzeżeniem operacyjnego charakteru tej informacji
  • zezwala się na umieszczenie we własnej witrynie części materiałów witryny Collife, o ile zostało to wyrażone w sposób jawny

 

Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (przetwarzanie lub/i wykorzystywanie danych) umieszczonych w serwisie (nazwiska, lub/i dane osobowe pracowników Collive sp. z o.o.) są dopuszczalne ,jeżeli wyrazi na to zgodę osoba, której dane dotyczą. Collive sp. z o.o. zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie i w każdym zakresie.

 

Newsletter

Nowości i promocje.

Zapisz się.

Infolinia

Skontaktuj się z nami.

537 440 003

Oferta Collife

Poznaj szczegółowe informacje o produktach.

Zobacz pełną ofertę